Fotoklubben DNK Dansk Nikon Klub
logo
Næste aflevering:

Er ikke oprettet
Næste bedømmelse:

Er ikke oprettet

Resultatet af konkurrencen 2015:

1. Mahesa Widurah, 2. Kristoffer Sigsgaard, 3. Peter Eeg Due


Thorstensen Fondens Fotokonkurrence


Fru Ida Thorstensen har i 1992 oprettet en fond til minde om sin mand Thorbjørn Thorstensen. Ifølge vedtægterne skal forrentningen af fondens midler blandt andet anvendes til præmier i en fotokonkurrence, som afholdes hvert andet år.

Deltagere
Fotokonkurrencen er åben for alle personer der har været medlem af klubben i 1 år. 

Gebyr
Der opkræves intet gebyr. Deltagelse er gratis.

Konkurrencen
Hver deltager skal indlevere 5 billeder, der kan være monokrome, farvepapir billeder eller blandede efter deltagers eget valg. Det skal være en portfolio, der viser et bredt udsnit af deltagerens fotografiske kunnen. Alle 5 billeder vil blive bedømt som en samlet helhed. Billederne må højest være to år gamle i forhold til afleveringsdatoen.
Bemærk kun papirbilleder kan deltage. 

Billederne skal vise deltagerens alsidighed indenfor kreativ fotografi.

Motiv:
Emnet er frit.

Præmier
Præmier skal anvendes til at dygtiggøre vinderne inden for fotografi. Herunder medregnes køb af fotografisk udstyr og materialer.

Aflevering 
Papirbillederne skal være opklæbet på let støttekarton på max. 3 mm tykkelse. Det ydre mål må ikke overstige A2 størelse, inklusiv opklæbning. Billederne må ikke være mærket med deltagernavn eller klub. Billederne nummeres på bagsiden med præsentations rækkefølgen fra venstre mod højre med numrene 1-5 og desuden markeres billedets korrekte orientering med en pil pegende opad.

Bedømmelse
Elementer i bedømmelsen vil udover billedindhold være: alsidighed, motivvalg, beskæring, billedbehandling, fotografisk kunnen og færdiggørelse/præsentation. Den enkelte dommer afgør i hvilken grad elementerne vægtes. Dommernes afgørelse er inappelabel. Offentliggørelse af bedømmelse og udlevering af præmier foregår den 12 december 2017.

Indlevering den 3 oktober 2017

Copyright © 2008 - 2022 Fotoklubben DNK Dansk Nikon Klub