Fotoklubben DNK Dansk Nikon Klub
logo
Næste aflevering:

Er ikke oprettet
Næste bedømmelse:

Er ikke oprettet
Konkurrencer i systemet for sæson:

Sæson Nr. Type Aflevering Bedømmelse Bundet emne
18/19 1 Digital 05/03-18 06/03-18 intet
18/19 2 Digital 27/09-18 09/10-18 Sport og event
18/19 3 Digital 13/11-18 20/11-18 Efterår

Der er åbnet for opload af billeder til 3.ste del af Årskonkurrencen 2018/2019.

Indleverings fristen er den 23-11-2018 og bedømmelsen er den 20*11-2018.


INTERNE KONKURRENCER:

1. En delkonkurrence er enten digital eller analog (på papir)

2. Der kan deltages med indtil 5 farve eller monochrome billeder 

3. Billederne skal registreres i billedregistreringen på klubbens hjemmeside.
4. Analoge billeder skal registreres med et digital upload og en label herfra på det fysiske billede

  
Alle billeder i den analoge delkonkurrence skal uploades, label printes ud og sættes bag på de printede billeder. 
Følg vejledning på hjemmesiden (link indsættes).
 
 
Klubbens konkurrencer er åben for alle aktive medlemmer der ikke står i restance.


Generel info vedr. konkurrencen:
Det fremgår af indkaldelsen til konkurrencen i kalender, hvilke billedkategorier der indgår i den aktuelle runde. 

Der må indsendes serier til monochrome- og farvepapirbilleder.
En serie må bestå af 3 - 6 billeder, er præsenteres på separat karton / passepartouts som skal mærkes i korrekt rækkefølge på bagsiden med et bogstav (A - F fra venstre mod højre).
Kun billeder der ikke tidligere er blevet placeret i klubbens konkurrencer (1., 2. eller 3. plads), må deltage.
Billeder der har opnået 4. plads eller dårligere må først deltage i konkurrence igen næste sæson.
Billede der har opnået en 11. plads eller en dårligere placering, må deltage i en anden kategori max 1 gang pr. sæson.
Til de digitale kategorier og de bundne emner kan der ikke afleveres serier.

Billedstørrelse:
Max. billedstørrelse inkl. opklæbningsmaterialet er for papirbilleder 30 x 40 cm og tykkelsen må ikke overstige 3 mm.
Dog er minimun størrelse på 25x35cm.
Digitalbilleder skal leve op til de krav, der stilles til dem på billedregistreringssystemet.
Minimum 2000 pixel på den længste led.

Montering:
Papirbilleder bør være monteret på let støttekarton eller i passepartouts.

Mærkning:
Billederne registreres ved afleveringen i billedregistreringssystemet.
Billederne mærkes på bagsiden med den label der printes ud fra billedregistreringssystemet, samt en tydelig pil til højre fra labelen, så der vises hvad der er opad på billedet. Dette skal sidde i øverst venstre hjørne.
Billederne skal fremtræde anonyme, dvs. ingen navn eller titel på forsiden. Der må ikke være nogen navne på bagsiden.

Aflevering / Indsendelse:
Billederne skal afleveres indsendes til den adresse der er anført i kalender, eller afleveres til billedsekretæren i klubbens lokaler.
Billeder der ikke er rettidigt afleveret, kan til enhver tid afvises af billedsekretæren.
Billeder der ikke overholder de ovennævnte krav kan afvises af billedsekretæren.
Billedsekretærens afgørelse er den endelige afgørelse.

Bedømmelse:
Der udpeges en dommer til hver konkurrence. Dommeren skal fortrinsvis være et ikke medlem af klubben.
En dommers afgørelse er den endelige afgørelse.

Placering

Points

Placering

Points

Placering

Points

1

30

11

17

21

7

2

28

12

16

22

6

3

26

13

15

23

5

4

24

14

14

24

4

5

23

15

13

25

3

6

22

16

12

25 >

3

7

21

17

11

 

 

8

20

18

10

 

 

9

19

19

9

 

 

10

18

20

8

 

 

Præmiering i de 6 runder:
Der tildeles mindst en 1. præmie i hver enkelt konkurrence.
Er der under 5 deltagere i en enkelt konkurrence, gives der ingen præmie.

Årskonkurrence:
De tre bedst placerede billede i hver afdeling deltager i en endelig bedømmelse og 
Der udpeges en vinder ved konkurrencens afslutning.

Klubmester:
Klubmester er den deltager, der har opnået flest points i alle  kategorier tilsammen.
Vinderen modtager klubbens vandrerpokal til opbevaring i det kommende konkurrenceår.

Reproduktionsret:
Klubben forbeholder sig ret til at disponere over egnede monochrome/farvepapirbilleder og digitalbilleder, for hvilket der ikke gives noget honorar. Billeder der er oploadet på Dansk Nikon Klubs hjemmeside, vil forsat blive der hvis et medlem melder sig ud af klubben.


Copyright © 2008 - 2022 Fotoklubben DNK Dansk Nikon Klub